آموزش در لنباکس چگونه انجام می‌شود؟

آموزش کار با منوها، ابزارها و امکانات را به عهده ما بگذارید.

آموزش کاربران و راهبران به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود:

آموزش‌های غیرحضوری

یکی از روش‌هایی که ما به کاربران برای استفاده از لنباکس آموزش می‌دهیم، آموزش حضوری‌ست که در محل سازمان/شرکت مشتری برای راهبران، کارشناسان و کاربران مربوط انجام خواهد شد.

آموزش‌های حضوری

برای کاربران سازمان‌ها/شرکت‌هایی که محل آن‌ها خارج از شهر تهران قرار دارند، آموزش‌های آنلاین گزینه مناسبی است. همچنین در طول دوره پشتیبانی، آموزش‌های تکمیلی یا درخواستی نیز به همین روش خواهد بود.

مستندات آموزشی

نرم افزار لنباکس داری بخشی به نام راهنما می باشد که کلیه مشتریان می توانند با مراجعه مستقیم به این بخش، به متن ها، عکس ها، ویدئوها که برای بهتر یاذگیری و آموزش ساخته شده، دسترسی داشته‌باشند.

آموزش برای رده‌های مختلف سازمان

  • بخش اصلی آموزش در لنباکس ویژه راهبران سیستم است. راهبران سیستم نقش برجسته‌ای در فعالیت‌های این سیستم دارند و بدیهی‌ست زمان آموزش آن‌ها از کاربران بیشتر خواهد بود.
  • کاربران سیستم به‌دلیل دسترسی کمتر به اجزای آن با حداقل زمان ممکن آموزش خواهند دید و به‌سرعت شروع به کار با لنباکس می‌نمایند.