حفظ و نگهداری اطلاعات

یکی از مراحل مهم در حفظ و نگهداری اطلاعات، تهیه نسخه‌های پشتیبان از آخرین داده های ثبت شده است.

در این روش، کارشناسان ما با کارگیری و راه اندازی روش های پشتیبان گیری در 3 مرحله این مهم را عملیاتی می نمایند.

روش‌های تهیه نسخه پشتیبان

بکاپ‌گیری به‌صورت دستی

راهبر سیستم هر زمان که احساس نیاز به تهیه بکاپ نماید، می‌تواند از طریق ابزار تعبیه‌شده در لنباکس به سرعت نسبت به دانلود اطلاعات اقدام نماید.

بکاپ خودکار

در صورتی که لنباکس روی زیرساخت ما نصب شده باشد، عملیات بکاپ‌گیری به‌صورت خودکار توسط سیستم روزانه، و ماهیانه انجام خواهد شد.