استقرار نرم‌افزار در سازمان مشتری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات پس از فروش لنباکس استقرار اطلاعات است. در این مرحله اطلاعات به‌نحوی وارد نرم‌افزار خواهند شد تا کارشناسان مشتری مجبور به صرف زمان زیاد برای این‌کار نباشند.

01

مکان‌ها، انبارها و پروژه‌ها

02

کاربران

03

دارایی‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات

جمع‌آوری، کدینگ و ورود اطلاعات

کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع کار با لنیاکس توسط کارشناسان ما در سیستم ثبت و تحویل می‌گردد

مدل‌های دارایی

دسته‌بندی‌ها

تعریف وضعیت‌ها

برچسب‌ وضعیت

استهلاک

برچسب اموال