بکاپ گیری

یکی از مراحل مهم در حفظ و نگهداری اطلاعات، بکاپ گیری از آخرین داده های ثبت شده است.

در این روش، کارشناسان ما با کارگیری و راه اندازی روش های پشتیبان گیری در 3 مرحله این مهم را عملیاتی می نمایند.

بکاپ گیری روزانه

سیستم در پایان هر روز تمام تغیرات روزانه را ذخیره میکند.

بکاپ گیری هفتگی

سیستم در پایان هفته از تغییرات ذخیره شده نسخه پشتیبان می گیرد

بکاپ گیری کامل(Full backup)

سیستم از کل بانک اطلاعاتی لن باکس یک نسخه کامل ذخیره می نماید.